CATEDRALA

În prezent, drept catedrală eparhială pentru Arhiepiscopul de Edineţ şi Briceni serveşte biserica „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” din centrul oraşului Edineţ (construită în anul 1870).

De atunci şi pînă în zilele noastre, această mică citadelă creştină a primit cu braţele deschise mii de credincioşi, sute de preoţi, zeci de arhierei. În perioada Imperiului Rus, un oaspete de seamă al acestui locaș de închinare era vlădica Serafim Ciceagov. Pe timpul României regale, aici era mereu aşteptat vlădica Gurie Grosu. După cel de-al doilea război mondial, prin biserica „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” din Edineţ a trecut toată pleiada de arhierei ruşi: Benedict (Poleakov), Nectarie (Grigoriev), Vartolomeu (Kondratovici), Ionatan (Kapolovici), Serapion (Fadeev).

 

Pe parcursul unui secol și jumătate, catedrala „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” a fost și continuă să fie centrul spiritual al Eparhiei din nordul Moldovei, desi interiorul edificiului este prea mic, prevăzut doar pentru 150 de persoane. În afară de aceasta, în anii Puterii Sovietice, o parte din teritoriul catedralei a fost transformat în piață. Ținînd cont de această situație, din inițiativa Preasfințitului Episcop Dorimedont (+2006), Consiliul Eparhial a hotărît să construiască un nou locaș sfînt.

În anul 1999, primăria orașului Edineț a repartizat un teren pentru înălțarea unui complex bisericesc, lîngă Direcția Eparhială, pe șoseaua Bucovinei.

Locul viitoarei construcții a fost sfințit la 13 noiembrie 2007 de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întîi Stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Lucrările de construcție au început în vara anului 2012,  piatra de temelie fiind sfințită de către Preasfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

 

Au trecut 10 ani, lucrările de construcție a catedralei continuă și astăzi. În acest răstimp, datorită muncii neobosite a Înaltpreasfințitului Nicodim, precum și susținerii din partea ctitorilor, subsolul este gata, s-au ridicat pereții catedralei și se apropie de sfîrșit lucrările la turla centrală.

 

Înălțarea Catedralei Episcopale „Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare” din Edineț reprezintă un proiect de mare importanță al Eparhiei de Edineț și Briceni, fiind și un proiect de suflet, la care lucrează necontenit chiriarhul locului, ÎPS Arhiepiscop Nicodim, dimpreună cu clerul și toată suflarea creștinească din întreaga eparhie.

Pentru realizarea acestui monument măreț și absolut necesar ne rugăm și cerem ajutorul și binecuvîntarea Bunului Dumnezeu, să ne unească pe toți într-un gînd și într-o lucrare, ca, prin înălțarea lui, să aducem slavă lui Dumnezeu și mult folos duhovnicesc credincioșilor din orașul Edineț, sporind astfel rîvna misionară întru slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui.