BLAGOCINIA EDINEȚ sector II

Prot. Mitr. Ghenadie Dascăl – BLAGOCIN

Ziua de naștere: 20.03.1974

Ziua onomastică: 13 septembrie

Hirotonit diacon: 22.05.1995

Hirotonit preot: 31.05.1995

Paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae”

MD-5643, loc. Văratec, r-nul Rîşcani

Tel.: 0256 92 298, GSM: 0681 82 298

Prot. Mitr. Ioan Rusu

Ziua de naștere: 26.02.58

Ziua onomastică: 20 ianuarie

Hirotonit diacon: 18.03.2000

Hirotonit preot: 26.03.2000

Paroh al bisericii „Sfîntul Gheorghe”

MD-4613, loc. Bădragii Vechi, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Cuvioasa Parascheva”

Loc. Bădragii Noi, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 93 366, 0246 43 380, GSM: 0671 90 237

Prot. Ilie Gobjilă

Ziua de naștere: 02.08.1989

Ziua onomastică: 2 august

Hirotonit diacon: 01.03.2015

Hirotonit preot: 04.06.2015

Paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

MD-4625, loc. Cuconeşti, r-nul Edineţ

GSM: 069743832

Prot. Mitr. Valentin Croitoru

Ziua de naștere: 01.06.1986

Ziua onomastică: 19 iulie

Hirotonit diacon: 19.11.2009

Hirotonit preot: 27.12.2009

Paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae”

MD-4642, loc. Terebna, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sf. Ioan Gură de Aur”, Corpaci, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sfîntul Dimitrie”

MD-4632, loc. Hancăuţi, r-nul Edineţ

GSM: 079419916

Prot. Gheorghe Barîmb

Ziua de naștere: 30.01.1978

Ziua onomastică: 6 mai

Hirotonit diacon: 03.10.1998

Hirotonit preot: 15.02.1999

Paroh al bisericii „Înălţarea Domnului”

MD-5619, loc. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîşcani

Tel.: 0256 69 653, GSM: 0693 76 584

Preot Gheorghe Moiseev

Ziua de naștere: 03.05.1989

Ziua onomastică: 6 mai

Hirotonit diacon: 18.04.2016

Hirotonit preot: 07.05.2017

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-5623, loc. Horodişte, r-nul Rîşcani

GSM: 069854384,  067506460

Preot Gheorghe Gavrilița

Ziua de naștere: 02.09.1984

Ziua onomastică: 6 mai

Hirotonit diacon: 12.02.2013

Hirotonit preot: 17.02.2013

Paroh al bisericii „Cuv. Parascheva”

MD-5633, loc. Pociumbeni, r-nul Rîşcani

Paroh al bisericii „Sf. Arhangheli”

Loc. Pociumbăuți, r-nul Rîşcani

Deserveşte parohia „Adormirea Maicii Domnului”

Loc. Druţă, r-nul Rîşcani

GSM: 078737546

Prot. Mitr. Vasile Curuliuc

Ziua de naștere: 19.10.1975

Ziua onomastică: 14 ianuarie

Hirotonit diacon: 09.01.2001

Hirotonit preot: 18.01.2001

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4645, loc. Viişoara, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 42 448, GSM: 0683 45 158, 0671 42 448

Prot. Mitr. Ioan Gînju

Ziua de naștere: 04.09.1962

Ziua onomastică: 20 ianuarie

Hirotonit diacon: 10.03.1990

Hirotonit preot: 08.04.1990

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-5644, loc. Zăicani, r-nul Rîşcani

Tel.: 0256 72 244, GSM: 0794 17 559