Parohii

EPARHIA DE EDINEŢ ŞI BRICENI

Raionul Edineț

 

 

LOCALITATEA

 

HRAMUL BISERICII FUNCŢIA

N/P  slujitorilor

 

 

S E C T O R U L  NR-I  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Serghei PANAITE

 

1.       EDINEŢ “Sf. Vasile cel Mare” cleric superior

cleric

Prot. Mitr.Serghei PANAITE

Prot. Mitr. Ioan CERNEA

2.       EDINEŢ “Sf. Împ. C-tin și Elena”
3.       EDINEŢ “Sf. Mc .Serghie şi Vah” paroh Prot. Mitr.  Gheorghe GANEA
4.       EDINEŢ “Sf. M. Mc. Panteleimon” paroh Prot. Mitr. Petru MOȘNEGUȚU
5.       EDINEŢ “Sf. Trei Ierarhi” paroh

cleric

Ieromonah HRISOSTOM (Morocica)

Prot. Mihail Baraghin

6.       ALEXĂNDRENI “Sf. Arhangheli” paorh Preot Igor CIUBOTARU
7.       BLEŞTENI “Sf. Treime” paroh Prot. Petru FOTESCU
8.       CEPELIUŢI “Ac. M. D.” paroh Prot. Mitr. Ioan ARAPU
9.       CONSTANTINOVCA “Ad. M. D.” deservește Prot. Valentin LUPANCIUC
10.    GHINCĂUŢI “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Mihail TABARAN
11.    GHINCĂUŢI “Sf. App. Petru și Pavel” paroh Prot.  Mihail TABARAN
12.    GORDINEŞTI Vechi “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Mitr. Constantin TUDOREANU
13.    GORDINEŞTI NOI (paraclis) “Sf. Treime” deserveşte Prot. Mitr. Constantin TUDOREANU
14.    HLINOAIA “Sf. Nicolae” paroh Prot. Mitr. Gheorghe GRIŢCO
15.    POIANA (paraclis) “Sf. Pr. Ilie” deserveşte Prot.  Mihail TABARAN
16.    ROTUNDA “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Adrian postolache
17.    TÎRNOVA “Sf. Treime” paroh Preot  Ioan GRIȚCO
18.    TRINCA “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Vasile ROŞCA
 

S E C T O R U L  NR-II  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Ghenadie Dascăl

 

1.       BĂDRAGII NOI “Cuv. Parascheva” deserveşte Prot. Mitr.  Ioan  RUSU
2.       BĂDRAGII VECHI “Sf. Gheorghe” paroh Prot. Mitr.  Ioan  RUSU
3.       BRÎNZENI “Sf. Arhangheli”
4.       CORPACI „Sf. Ioan Gură de Aur” deserveşte Prot. Valentin Croitoru
5.       CUCONEŞTI “Ad. M. D.” paroh Prot. Ilie GOBJILĂ
6.       DRUŢĂ “Ad. M. D.” deserveşte Preot Gheorghe GAVRILIȚĂ
7.      DURUITOAREA NOUĂ “Înălţarea Domnului” paroh Prot. Gheorghe BARÎMB
8.       HANCĂUŢI “Sf. Dumitru” paroh Prot.  Valentin Croitoru
9.       HORODIŞTE “Sf. Treime” paroh Preot Iuri MOISEEV
10.    POCIMBĂUŢI “Sf. Arhangheli” deservește Preot Gheorghe GAVRILIȚĂ
11.    POCIUMBENI “Cuv. Parascheva” paroh Preot Gheorghe GAVRILIȚĂ
12.    TEREBNA “Sf. Nicolae” deservește Prot. Valentin Croitoru
13.    VĂRATEC “Sf. Nicolae” paroh Prot. Ghenadie DASCĂL
14.    VIIŞOARA “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Vasile CURULIUC
15.    ZĂICANI “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr. Ioan GÎNJU
 

S E C T O R U L  NR-III  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Dionisie LUPAȘCO

 

1.       CUPCINI “Sf. Dumitru” paroh Prot.  Mitr. Victor CAPTARI
2.       CUPCINI “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr.  Marcel CUROŞ
3.       ALEXEEVCA “Sf. Alexei Mitrop. Moscovei” paroh

cleric

cleric

Prot. Mitr. Anatolie CIOCOI

Protod. Alexandru TODIEV

Protod. Vadim Goreacioc

4.       BRĂTUŞENI “Sf. Petru şi Pavel” paroh Prot. Victor BABISANDA
5.       BRĂTUŞENI NOI “Sf. Kneaz Alexandru Nevski” deservește Prot. Victor BABISANDA
6.       CHETROŞICA NOUĂ “Sf. Nicolae” paroh Prot. Igor Zubenco
7.       CHETROŞICA VECHE deserveşte Prot. Mitr. Marcel CUROŞ
8.       Chiurt “Înălţarea Domnului” paroh Preot Vladimir BOIAN
9.       FÎNTÎNA ALBĂ “Sf. Nicolae” paroh Prot.  Valerie  PUIA
10.    GAŞPAR “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Mitr. Vitalie GRIGORAŞ
11.    ONEŞTI “Sf. Nicolae” paroh Prot.  Victor Mihăilă
12.    PARCOVA “Sf. Arhangheli” paroh Preot Ghenadie BALTA
13.    RUSENI “Sf. Nicolae” paroh Preot Andrei TABUNCIC
14.    STOLNICENI “Nașterea. M. D.” deservește Prot. Mitr. Dionisie LUPAŞCO
15.    ŞOFRÎNCANI “Sf. Gheorghe” paroh Prot. Mitr. Dionisie LUPAŞCO

Raionul Briceni

 

LOCALITATEA

HRAMUL BISERICII FUNCŢIA

N/P slujitorilor

 

S E C T O R U L  NR-I  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Lilian CIUBATÎI

 

1.        BRICENI “Ac. M. D.” cleric Prot. Gheorghe SARACUŢA
2.        BRICENI “Sf. Vasile cel Mare” cleric Prot. Gheorghe SARACUŢA
3.       Briceni “Sf. Nicolae” paroh Preot Oleg COVIG
4.       Briceni “Sf. Simeon Stîlpnicul” paroh Prot. Mitr. Simeon CUCUIETU
5.       BALCAUŢI “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Ioan CAZACU
6.       BULBOACA “Sf. Nicolae” paroh Prot. Ghenadie Camerzan
7.       CARACUŞENII NOI “Sf. Treime” paroh Prot. Ioan TUDOREANU
8.       COLICĂUŢI “Sf. Grigore Teologul” paroh Prot. Mitr. Victor TUREA
9.       COTIUJENI “Naşterea M. D.” paroh Prot. Anatolie MARCU
10.    GRIMĂNCĂUŢI “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr. Ioan CUCUIETU
11.    GROZNIȚA “Sf. Prooroc Ilie” deservește Prot. Octavian GAVRILOIE
12.    HOLAHORA DE SUS “Ac. M. D.” deservește Prot. Valentin LUPANCIUC
13.    LARGA “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr. Dumitru EŞANU
14.    MĂRCĂUŢI “Ad. M. D.” paroh Prot. Octavian GAVRILOIE
15.    mihăileni “Adormirea Maicii Domnului” paroh Prot.  Gheorghe MALINOVSCHI
16.    MEDVEJA “Înălţarea Domnului” paroh Prot.  Vitalie MORARI
17.    TABANI “N. M. D.” paroh Prot.  Vasile Tragic
18.    TREBISĂUŢI “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Valentin LUPANCIUC
19.    TRESTIENI “Sf. Arhangheli” deservește Prot. Mitr. Victor TUREA
 

S E C T O R U L  NR-II  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Lilian CIUBATÎI

 

 

1.       BALASÎNEŞTI “Sf. Trei Ierarhi” paroh Prot. Mitr. Adrian NEMERENCO
2.       BELEAVINŢÎ “Sf. Nicolae” paroh Prot. Mitr. Alexei ROMANOV
3.       BERLINŢÎ “Ac. M. D.” paroh Prot. Mitr. Dumitru CHIRILOV
4.       BEZEDA “Ad. M. D.” deservește Prot. Mitr. Ioan BEICO
5.       BOGDĂNEȘTI “Ad. M. D.” deservește Prot. Mitr. Ioan BEICO
6.       CARACUȘENII VECHI “Ad. M. D.” deservește Prot. Constantin PINTILIE
7.       COTEALA “Sf. Dumitru” paroh Prot. Serghei CHIFEAC
8.     CORJĂUŢI “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Constantin PINTILIE
9.       CRIVA “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Andrei GÎRȘCAN
10.    DREPCĂUŢI “Sf. Nicolae” paroh Prot. Anatolie CIUNTU
11.    LIPCANI “Sf. Ecaterina” paroh Prot. Mitr.  Nicolae ROMANOV
12.    LIPCANI (penitenciar) “Sf. Ștefan cel Mare” deservește Prot. Mitr.  Adrian NEMERENCO
13.    PERERITA “Sf. Dumitru” paroh Prot. Mitr. Lilian CIUBATÎI
14.    PERERITA “Sf. Ioan Gură de Aur” paroh Prot. Mitr. Lilian CIUBATÎI
15.    SLOBOZIA ŞIRĂUŢI “N. M. D.” paroh Prot. Gheorghe BLAJINU
16.    ŞIRĂUŢI “Sf. Nicolae” paroh Prot. Alexandru BUGA
17.    TEȚCANI “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr. Ioan BEICO

Raionul Ocnița

 

LOCALITATEA

 

HRAMUL BISERICII FUNCŢIA N/P slujitorilor

S E C T O R U L  NR- I  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Alexandru Usatîi

 

1.       OTACI “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Mitr. Alexandru USATÎI
2.       BEREZOVCA “Sf. Dumitru” paroh Prot. Mihail BULMAGA
3.       CALARAŞOVCA “Sf. Nicolae” paroh Preot Ioan CUȘNIR
4.       CODRENI “Sf. Nicolae” paroh Prot. Mitr. Vitalie GUȚU
5.       FRUNZA “Sf. Arhangheli” deservește Prot. Mitr. Oleg BACAL
6.       LENCĂUŢI “Ac. M. D.” paroh Prot. Mitr. Rodion ŢENTII
7.       PAUSTOVA “Intrarea M. D. în bis.” paroh Prot.  Igor RUSNAC
8.       PAUSTOVA “Cuv. Serghie” paroh Prot.  Igor RUSNAC
9.       NASLAVCEA “Ad. M. D.” paroh Arhim. LAZĂR (Savciuc)
10.    SAUCA “Sf. Nicolae” paroh Prot. Valerie CUCIUREANU
11.    UNGURI “N. M. D.” deservește Prot. Marin PUȘCAȘ
12.    VEREJENI “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Rostislav ROTARU
13.    VOLCINEŢ “N. M. D.” paroh Prot. Mitr. Victor PLEŞCA
 

S E C T O R U L  NR — II  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Oleg Bacal

 

1.       or. OCNIŢA “Sf. Gheorghe” paroh

cleric

Prot. Mitr. Adrian COTELEA

Prototodiacon Vitalie LAZAREV

2.       BÎRNOVA “N. M. D.” paroh Prot. Vitalie APOSTOL
3.       CORESTĂUŢI “Sf. Vasile” deservește Prot. Octavian GAVRILOIE
4.       CLOCUŞNA “Sf. Ioan Teologul” paroh Prot. Mitr. Valerie UNGUREANU
5.       DÎNGENI “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Mitr. Vitalie   DUDNIC
6.       GRINĂUŢI-MOLDOVA “Ac. M. D.” paroh Prot.  Rostislav GADÎMBA
7.       GRINĂUŢI-MOLDOVA “Sf. Nicolae” paroh Prot.  Rostislav GADÎMBA
8.       HĂDĂRĂUŢI “Înălţarea Domnului” paroh Prot. Mitr. Victor VACARCIUC
9.       HĂDĂRĂUŢI “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr. Victor VACARCIUC
10.    MEREŞEUCA “Înălţarea Sf. Cruci” paroh Prot. Mitr. Oleg BACAL
11.    MIHĂLĂŞENI “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Mitr. Ioan AGATII
12.    OCNIŢA “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Nicolae POPA
13.    PAladea “Sf. Arhangheli” paroh Preot Vitalie ȘELESTENCO
14.    RUJNIŢA “Sf. Treime” paroh Prot. Mitr. Alexandru BENZARI

Raionul Dondușeni

 

S E C T O R U L  NR — I   Blagocin – Protoiereu Mitrofor Veaceslav MATIESCU

 

1.       DONDUŞENI “Sf. Nicolae” paroh

cleric

Prot. Mitr. Pavel MELNIC

Prot. Mitr. Veaceslav MATIESCU

2.       ARIONEŞTI “Sf. Nicolae” paroh Prot.  Marin Puşcaş
3.       BOROSENI (paraclis) “N. M. D.” deserveşte Prot. Mitr.  Soleg STRĂINU
4.       BRAICĂU “Sf. Nicolae” deservește Prot. Mitr. Oleg STRĂINU
5.       BRICENI “N. M. D.” paroh Prot.  Andrei TOCARCIUC
6.       CERNOLEUCA “N. M. D.” / ”Buna-Vestire” paroh Prot. Andrei MUNTEANU
7.       CORBU “Cuv. Parascvheva” paroh Prot. Mitr. Mihail LISNIC
8.       ELIZAVETOVCA “Sf. Dumitru” deserveşte Prot. Mitr. Oleg  STRĂINU
9.       MOŞANA “Ac. M. D.” paroh Prot. Ghenadie ŢÎBULICO
10.    PIVNICENI “Sf. Dumitru” paroh Preot Ilie Gobjila
11.    PLOP “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Oleg  STRĂINU
12.    SUDARCA “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Igor CASAP
 

S E C T O R U L  NR — II  Blagocin – Protoiereu Mitrofor Rodion PLEȘCA

 

1.       BARABOI “N. M. D.” paroh Prot. Mitr. Grigore SPOIALĂ
2.       BARABOI „Sf. Trei Ierarhi” paroh Prot. Mitr. Grigore SPOIALĂ
3.       CODRENI “Sf. Dumitru” deserveşte Preot  Ioan VACARCIUC
4.       CRIŞCĂUŢI „Sf. Împ.C-tin şi Elena” paroh Preot Vitalie CATAN
5.       GOLENI “Sf. Nicolae” paroh Preot Ioan VACARCIUC
6.       FRASIN “Sf. Arhangheli” paroh Prot.  Alexei GHEORGHELAŞ
7.       HORODIȘTE „Acoperemîntul M. D.” paroh Prot. Dorimedont ROTARU
8.       REDIUL MARE “N. M. D.” paroh Prot.  Victor ROTARU
9.       SCĂIENI “Ac. M. D.” paroh Prot. Mitr. Rodion PLEŞCA
10.    TELEŞEUCA „N. M. D.” paroh Prot. Andrian MACOVEȚCHI
11.    TÎRNOVA “Ad. M. D.” paroh Prot. Mitr  Nicolae Negrescu
12.    TÎRNOVA “Sf. Arhangheli” paroh Prot. Mitr  Nicolae Negrescu
13.    ŢAUL “Ad. M. D.” paroh Prot. Lucian SERDEŞNIUC