BLAGOCINIA EDINEȚ sector I

Prot. Mitr. Serghei Panaite — BLAGOCIN

Ziua de naștere: 28.02.1977

Ziua onomastică: 8 octombrie

Hirotonit diacon: 14.11.1999

Hirotonit preot: 08.01.2000

Cleric superior al catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare”

MD-4601, or. Edineţ, str. O. Cirimpei, 27

Tel.: 0246 24 580, GSM: 0797 70 988

Prot. Mitr. Ioan Cernea

Data nașterii: 11.09.1977

Ziua onomastică: 11 septembrie

Hirotonit diacon: 02.10.2001

Hirotonit preot: 11.02.2004

Cleric al catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare”

MD-4601, or. Edineţ, str. Sf. Vasile, 79

Tel.: 0246 25 602, GSM: 0794 17 429

Prot. Mitr. Gheorghe Ganea

Data nașterii: 28.11.1977

Ziua onomastică: 6 mai

Hirotonit diacon: 23.05.1999

Hirotonit preot: 21.05.2002

Paroh al bisericii „Sfinţii Serghie şi Vah”

MD-4601, or. Edineţ, str. I. Creangă, 2

Tel.: 0246 25 950, GSM: 0797 04 543

Ieromonah Hrisostom (Morocica)

Data nașterii: 30.07.1975

Ziua onomastică:

Hirotonit diacon: 04.03.2001

Hirotonit preot: 04.04.2001

Paroh al bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”

MD-4601, or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4

Tel: 0246 21 523

Prot. Mitr. Petru Moşneguţu

Data nașterii: 08.07.1965

Ziua onomastică: 12 iulie

Hirotonit diacon: 17.03.1991

Hirotonit preot: 31.03.1991

Paroh al bisericii “Sf. M. Mc. Panteleimon”

MD-4601, or. Edineţ, str. Șoseaua Bucovinei, 1 (Spitalul Raional)

Tel.: 0246 65 255, GSM: 0794 17 421

Prot. Mihail Baraghin

Data nașterii: 21.01.1969

Ziua onomastică: 21 noiembrie

Hirotonit diacon: 28.11.2000

Hirotonit preot: 18.03.2001

Cleric al bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”

MD-4601, or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4

Tel: 0246 21 523, GSM: 0794 17 442

Prot. Igor Ciubotaru

Data nașterii: 27.10.1980

Ziua onomastică:

Hirotonit diacon: 19.03.2006

Hirotonit preot: 08.04.2006

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4612, loc. Alexăndreni, r-nul Edineţ

GSM: 0671 27 100

Prot. Petru Fotescu

Data nașterii: 28.07.1983

Ziua onomastică: 12 iulie

Hirotonit diacon: 02.10.2009

Hirotonit preot: 09.10.2010

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-4615, loc. Bleşteni, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 61 384, GSM: 0794 19 943

Prot. Mitr. Ioan Arapu

Data nașterii: 20.01.1967

Ziua onomastică:

Hirotonit diacon: 26.01.1991

Hirotonit preot: 02.02.1992

Paroh al bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului”

MD-7115, loc. Cepeleuţi,  r-nul Edineț

Tel.: 0246 64 336, GSM: 0682 93 888

Prot. Mihail Tabaran

Data nașterii: 29.11.1977

Ziua onomastică: 21 noiembrie

Hirotonit diacon: 09.03.2014

Hirotonit preot: 13.04.2014

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4633, loc. Ghincăuţi, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sf. Prooroc Ilie”

Loc. Poiana, r-nul Edineţ

GSM: 0690 42 785

Prot. Mitr. Constantin Tudoreanu

Data nașterii: 27.07.1959

Ziua onomastică: 3 mai

Hirotonit diacon: 07.10.1984

Hirotonit preot: 13.12.1984

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4631, loc. Gordineşti, r-nul Edineţ

Deserveşte parohia „Sfînta Treime”

Loc. Gordineştii Noi, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 60 396, GSM: 0694 94 353

Prot. Gheorghe Griţco

Data nașterii: 15.04.1965

Ziua onomastică: 6 mai

Hirotonit diacon: 19.09.1990

Hirotonit preot: 06.01.1991

Paroh al bisericii „Sfîntul Nicolae”

MD-4634, loc. Hlinoaia, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 50 356, GSM: 0780 36 478

Prot. Adrian Postolache

Data nașterii: 21.09.1987

Ziua onomastică:

Hirotonit diacon:

Hirotonit preot:

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4638, loc. Rotunda, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 21 391, GSM: 0794 17 431

Preot Ioan Griţco

Data nașterii: 07.04.1987

Ziua onomastică:

Hirotonit diacon: 25.09.2011

Hirotonit preot: 02.11.2019

Paroh al bisericii „Sfînta Treime”

MD-4643, loc. Tîrnova, r-nul Edineţ

GSM: 068021042

Prot. Vasile Roşca

Data nașterii: 07.09.1975

Ziua onomastică: 14 ianuarie

Hiritonit diacon: 21.11.1998

Hirotonit preot: 27.12.1998

Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli”

MD-4644, loc. Trinca, r-nul Edineţ

Tel.: 0246 41 262, GSM: 0796 44 961, 0792 93 782