Secretarul

Secretar Eparhial – Prot. Mitr. Adrian COTELEA

Ziua de naștere: 15.08.1979

Ziua onomastică: 8 septembrie

Hirotonit diacon: 31.05.2004

Hirotonit preot: 28.11.2007

MD – 4601, or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4

e-mail: adrian@cotelea.org

Tel./Fax: 0246 23 450

GSM: 0790 00 888