Statutul STL

STATUTUL SEMINARULUI TEOLOGIC LICEAL DE FETE «SF. ELIZABETA» DIN EDINEȚ PRINCIPII  GENERALE 1.Seminarul Teologic Liceal de fete din or. Edineţ  (în continuare STL) este o instituţie de învăţămînt care dă…
Читать далее