Sîmbăta lăsatului sec de carne. Pomenirea celor adormiți.

Sf. Tarasie, arhiep. Constantinopolului.

Slujba se săvîrșește din Octoih și Triod. Slujba sfîntului din Mineu se va citi la Pavecerniță.

Descarcă aici:

Sîmbăta lăsatului sec de carne