Duminica întîi din Postul Mare.  Triumful Ortodoxiei. Glasul 1.

Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului.

Slujba Învierii din Octoih se săvîrșește împreună cu slujba Triodului.

Slujba Sf. Sofronie se va cînta la Pavecerniță.

Descarcă aici:

Duminica I din Postul Mare PDF